Vzdělávací systém potřebuje revoluci

Žijeme v digitalizované době. Vše se mění. Mění se technologie, mění se způsob práce, mění se požadavky na dovednosti. Co se však téměř nemění je způsob vzdělávání! Naše děti jsou školeny pro již neexistující svět!
Reformy školství jsou k ničemu, protože ty jen vylepšují \"porouchaný model\". Přišel čas na revoluci ve školství! Při vzdělávání se zaměřujeme jen na hlavu – a ignorujeme zbytek člověka. (Profesoři žijí jen ve svých hlavách - tělo vnímají jako nástroj pro přemísťování hlavy.) Vzděláním tak vzdalujeme lidi od jejich osobnosti a zbavujeme je toho nejcennějšího – jejich kreativity. Zabíjíme tím jejich skutečný potenciál!Sir Ken Robinson vidí situaci jako krizovou. To, co potřebujeme, není reforma, ale revoluce školství. To přispěje k rozkvětu celé společnosti. Podívejte se na jeho skvělou přednášku., navazující na tu z r. 2006 (Školy kradou lidem potenciál).
Sir Ken Robinson, 20.10.2010