Nick Vujicic - podvod a zneužití lidského neštěstí?

„Jak vás vůbec mohl podobný projekt napadnout? Nechápu, co se to s vámi stalo. Připadá mi to celé jako zneužití a využití těžce handicapovaných lidí k vlastním aktivitám...
Ti lidé nemají jinou možnost než se nechat manažery tzv. natáhout do podobných akcí za drobný peníz... Přijde mi to jako cvičené opičky v cirkuse - naučené fráze, dialogy atd. …“

Když jsme zvali lidi na setkání s Nickem Vujicicem, který se narodil bez rukou a bez nohou a je motivačním řečníkem, setkávali jsme se i s takovýmito názory. Bylo mnoho lidí, kteří nás za tuto akci odsoudili.

Jaká je pravda? Je Nick skutečně jenom nešťastným chudákem a „cvičenou opičkou“ v rukách ziskuchtivých a všehoschopných manažerů, nebo je skutečným hrdinou „par exelence“?

Měli jsme tu čest strávit s Nickem celé 3 dny a na závěr s ním společně povečeřet. Dozvěděli jsme se o něm tolik, že máme právo dát odpověď na tuto otázku. 


Může to znít neuvěřitelně, avšak Nick začal svoji kariéru úplně sám. Jednoho dne náhodou objevil svůj dar zasahovat svými slovy lidská srdce a tehdy se rozhodl stát se motivačním řečníkem. Nikdo mu nevěřil a nikdo ho nepodpořil - ani jeho rodiče. Neměl zkušenosti ani peníze. Bál se. A měl velkou překážku - nemá ruce ani nohy. A zde je Nickova první zásada, kterou nás učil: Nedívejte se na překážky jako na překážky, ale dívejte se na ně jako na příležitosti.


A tak vzal telefon a začal obvolávat školy a nabízel své služby jako motivační řečník. Obdržel 52 odmítnutí během prvních dvou týdnů! Nevzdal se však a 53 škola řekla Ano. Jeho první honorář byl 50 dolarů a tyto peníze zaplatil svému bratrovi, aby ho do té školy zavezl. Na jeho první řeč mu vyhradili 5 minut a mluvil pro 10 žáků. Bratr mohl prasknout smíchy. Odvedl však nejlepší řeč, jaké byl v té chvíli schopen.

Den na to mu již zavolali z jiné školy a požádali ho, aby mluvil na jejich škole, protože se doslechli, že odvedl dobrou práci. 

Od té doby až do návštěvy u nás v ČR Nick obdržel 37 000 pozvání, dostává 200 pozvání každý týden a mluvil již ve 38 zemích světa. Dostal pozvání od několika presidentů a mluvil v televizi pro 70 milionů diváků. 


Nick se stal presidentem své základní školy, viceprezidentem na střední škole, získal dvojitý titul na univerzitě z účetnictví a finančním plánování. 

Je presidentem a generálním ředitelem 2 firem - jedné ziskové a druhé neziskové. Má kancelář v Kalifornii a 17 zaměstnanců. 


V 19 letech začal investovat do realit, ve 22 letech začal investovat na burze. 
Je bohatý a ze svých peněz pomáhá lidem, kteří si nemohou pomoci sami. Ze svých vlastních peněz dal již statisíce dolarů na sirotčince.

A nyní bych se zeptal: „Vypadá takto člověk, který je loutkou a ,cvičenou opičkou‘ v rukách ziskuchtivých manažerů?“Odpověď znáte myslím už sami. Ne – Nick je svým vlastním manažerem. Ke svému úspěchu se vypracoval sám. A proto má právo přednášet lidem o tom, jak důležité je nikdy se nevzdávat.A co je nejdůležitější – jeho poselství zachraňuje mnoho lidských životů před zkázou. Mnoho lidí, kteří chtěli spáchat sebevraždu, změnili své rozhodnutí po setkání s Nickem. Některým stačilo shlédnout jeho film „Motýlí cirkus“, který každému vřele doporučujeme.

V Brně jsme pak zažili úžasnou příhodu, kdy jedna paní na vozíčku projevila přání Nicka obejmout. „Jenomže já nemohu za Vámi a Vy nemůžete za mnou.“ řekla smutně. „Každý problém se dá vyřešit a každá překážka překonat“, odpověděl Nick.

„Přistavte mi židli.“ Přistavili mu židli k pódiu. Nick se sklouzl z pódia na židli,

ze židle na zem, pak po stupínku doskákal ke schodům, seskákal ze schodů a pak přímo k paní na vozíčku do první řady. Požádal aby diváci uvolnili 2 židle. Vyšvihl se na židle a pak se vztyčil svým jedinečným způsobem. Byl tak na stejné úrovni s paní na vozíku a ona ho mohla obejmout. Bylo to úžasné...!

Co říci závěrem? Nick je poslem lásky a naděje. 


Nick je muž bez rukou a bez nohou, skrze kterého k nám přišla láska a objala nás.

Mohli bychom vyprávět mnoho a mnoho, myslíme si však, že bude nejlepší, když si pořídíte videozáznam z jeho přednášky a přesvědčíte se sami. My jenom můžeme potvrdit, že Nick je v zákulisí úplně stejný, jako na „jevišti“. Je opravdový a upřímný, plný optimismu, elánu a v každé chvíli připravený posloužit. Povzbuzoval i nás, abychom vytrvali na naší cestě a v našem poslání...

Nick dokonce napsal knihu „Život bez hranic“, která je jedinečná jak jejím autorem, tak svým poselstvím.

A Nickovo poselství?

Najděte svoji hodnotu, najděte své poslání a najděte svoji životní dráhu.


To, co vám dává odvahu je to, že znáte důvod a smysl toho, co děláte!


Pokud jste ještě nenašli něco, za co byste byli ochotni zemřít, pak jste ještě nenašli to, pro co byste byli schopni žít.


Víte proč jsem šťastný? Protože to, co dělám, bych dělal i zadarmo. 


Není nic úžasnějšího v mém životě než vidět, jak druzí lidé naplňují svůj potenciál.


Máte možnost volby:

  • buď být naštvaní za to, co nemáte
  • nebo být vděční za to, co máte.


Pokud jsi prošel utrpením, rozumíš něčemu, čemu nikdy neporozumí ten, kdo tuto zkušenost nemá a můžeš pomoci někomu, kdo takovým utrpením prochází a bojí se, protože neví, jak to dopadne. 


Když nemáš přítele - buď ty sám přítelem. Když nemáš žádný zázrak - staň se ty zázrakem pro někoho jiného. 


Děkujeme Nicku!