Jak poznat správnou společnost MLM?

To je velmi důležitá otázka. Proč?
Již mnoho lidí prožilo ze zklamání tolik bolesti, že si dobrovolně sami zavřeli dveře k lepšímu životu. Jak?
Tím, že na vše zanevřeli.
A stačilo tak málo – mít včas správné informace a řídit se jimi.
Aby vaše úsilí mělo smysl a přineslo vytoužené výsledky, musí vybraná společnost splňovat určitá kritéria. A to nejenom některá, nýbrž všechna.

Síťový marketing je velmi zneužívaný, má proto mnoho podob a je tedy snadné zvolit špatně.
Nejprve se proto podíváme na několik kategorií, na které můžeme společnosti, hlásící se k Síťovému marketingu, rozdělit a potom se podíváme na kritéria pro vyhodnocení dobrých společností MLM.


 • 1.
  kategorie - Podvodníci

Tato kategorie není Síťovým marketingem, i když se tak tváří a tvrdí, že ano. Zakladatelé těchto společností okopírovali odměňovací systém MLM, avšak do sítě lidí nevložili produkt. Výdělky se generují přerozdělováním vkladů účastníků. Lidově se tomu říká „letadlo“.

Pravý MLM funguje tak, že v systému proudí dolů zboží (hodnota) a nahoru peníze za zboží (energie). 
V podvodných společnostech proudí pouze peníze nahoru, dolů nic – žádná hodnota, neboli žádný produkt. Každý takový systém se proto dříve či později zhroutí.

Do této kategorie spadají i společnosti, pohybující se na hraně zákona, tedy s maskovaným produktem (např. za cenu 100.000 dostanete 2 diamanty v ceně 40.000 a zbytek se rozdělí na odměny majitelům a účastníkům).
Stát na ně sice nemůže, avšak prosperity se u nich nedočkáte. Většina lidí v nich přijde o peníze.

Všechny tyto společnosti za sebou zanechávají pouze utrpení a bolest.

Hlavní poznávací znaky jsou:

 • anonymní zakladatelé (v případě finanční hry, aby na ně nemohly trestní orgány)
 • odměny za nástupy nových členů
 • vysoké vstupní poplatky, z nichž se část peněz přerozděluje jako provize
 • chybějící, nebo maskovaný produkt 

Vždy, když vám bude slibováno rychlé a hlavně snadné zbohatnutí, tak si dávejte hodně velký pozor – to jsou varovné signály.

 

Graf průběhu existence:


 • 2.
  kategorie – Drůbežárny

To jsou firmy, které zde jsou 10, 15 let a nikdy nedosáhly významného úspěchu. Stále říkají: \"Jsme na prahu explozivního růstu!\" Realita je však taková, že ho nikdy nedosáhnou! Protože historie dokazuje, že u společností, které ho zažily, proběhl v prvních letech existence. 
Zakladatelé společnosti možná mají slušné příjmy, avšak jejich členové jsou jako slepice – usilovně pracují, avšak nikdy se jim nepodaří vzlétnout. 

Důvody jsou různé – nezajímavý produkt, špatné vedení, nesprávné načasování, špatný kompenzační plán, soustředění na peníze (společnost nemá poslání) atd. 
Takové společnosti mohou sloužit pouze pro přivýdělek.


Graf průběhu existence:


 • 3.
  kategorie – Podomní obchodníci

Tyto společnosti dělají velmi špatnou pověst Síťovému marketingu, protože zkreslují pohled veřejnosti na MLM. 
Jejich členové nebudují svůj byznys, ale byznys svého chlebodárce. Jsou to zaměstnanci, kteří pracují na živnostenský list. Někteří sice mohou vydělat velké peníze, ale nikdy z nich nebudou podnikatelé! Kdyby přestali pracovat pro svého chlebodárce, zůstanou bez příjmů!

Tyto společnosti nabízí pojištění, slevové karty, vodní filtry, nádobí, vysavače a další zboží, které je jednak velmi drahé a hlavně není spotřební (= vydrží vám mnoho let). Výdělek především vyžaduje návyk prodávání.

Problém je v tom, že vynechávají základní vzorec stavby bohatství v Síťovém marketingu pro řadové členy, takže bohatství se kumuluje pouze jejich chlebodárcům! A pokud chlebodárci někomu nechtějí vyplácet peníze, je snadné odříznout ho od výdělků jeho vyhozením, protože partner nemá žádná práva.

V těchto společnostech se zamlčuje fakt, že 90% lidí nerado prodává, a tak zajímavých příjmů dosahují pouze lidé, kteří jsou vynikajícími prodejci a zároveň mají schopnost najít další schopné prodejce. Jezdí ve svých autech po městě, motivují se a říkají „Já miluji slyšet NE, protože každé ne mne přibližuje slůvku ano.“ Jejich práci však 90% lidí nedokáže duplikovat!

Většina lidí tedy končí a odchází z těchto společností frustrovaná a se špatným pohledem na Síťový marketing!

 

Graf průběhu existence:


 • 4.
  kategorie – Stálice

To jsou skvělé, osvědčené firmy, průkopníci Síťového marketingu, kterým patří čest a uznání za vznik a rozvoj tohoto odvětví. Jsou to stálice na trhu, průmysloví obři dosahující miliardových obratů za zboží.  
Tyto společnosti jsou ve fázi prosperity a dlouhodobou pilnou prací je možné u nich vybudovat velmi zajímavé příjmy a dosáhnout finanční svobody.

Při vstupu do takovéto společnosti je důležité dát si pozor na jediné – registrovat se pod kvalitní lídry. O tom budeme mluvit ještě dále.
Jsou vhodné pro ty lidi, kteří touží po jistotě při budování svého podnikání.


Graf průběhu existence:


 • 5.
  kategorie – Stoupající hvězdy

To jsou společnosti, které mají potenciál zařadit se v budoucnu mezi Stálice. Nicméně nyní jsou ještě mladé a nacházejí se ve stádiu explozívního růstu a díky tomu je možné si u nich vybudovat významné postavení a dosáhnout zámožnosti nebo dokonce bohatství. 

Jsou vhodné pro lidi, kteří jako průkopníci rádi budují nové věci a chtějí mít velký vliv. Kteří chtějí po sobě zanechat hluboký otisk.

 

Graf průběhu existence:


Pouze StáliceStoupající hvězdy jsou společnosti, které se řadí do skutečného MLM a o kterých má smysl uvažovat.
Při hodnocení a výběru společnosti je však nutné prověřit 2 základní oblasti:
A. Zda společnost splňuje potřebná kritéria
B. Jaké je myšlení a integrita vedení společnosti a lídrů, pod kterými budu registrovaný

Jako první se podíváme na

A. Kritéria pro vybrání správné společnosti MLM

 • 1. Mají dobrý produkt

Dobrý produkt je důležitý, protože sebelepší společnost se špatným produktem je odsouzena k živoření nebo zániku. 

Jak poznáme dobrý produkt?
a) Zajímá VÁS – bude tedy  pro vás snadné o něm hovořit s jinými lidmi.
b) Skvěle funguje = budete mít nadšené zákazníky, kteří ho doporučují dál.
c) Má cenu, kterou za něho rádi (nebo bez problémů) zaplatíte. Vůbec nemusí být nejlevnější, avšak je důležité aby zákazník cítil, že za své peníze dostává odpovídající hodnotu. Zeptejte se sami sebe: „Koupil bych si to já sám jako zákazník?“
d) Rychle se spotřebovává – vaši zákazníci se budou vracet a opakovaně nakupovat.
e) Jeho princip fungování je snadno pochopitelný. Lze ho lehce vysvětlit na obecně známých faktech.
f) Na trhu je poptávka po produktu, nebo po řešení, které produkt nabízí (např. hubnutí). Toto je nejdůležitější faktor, pokud chcete vydělávat velké peníze, protože ty vám vydělá pouze velký trh! 
Dále je důležité, aby společnost měla více výrobků (rozšiřovala jejich řadu). Pokud zůstane jen u jednoho výrobku, nebude možné vybudovat stabilní a vysoký příjem. Lídři odejdou a společnost se propadne. 

 • 2. Kvalitní odměňovací plán

Jsou čtyři základní systémy, které společnosti využívají – postupný plán s odtržením samostatných větví, maticový plán, jednoúrovňový plán a plán dvou pozic. Dále se objevují tzv. hybridní systémy, neboli zkombinované z těch základních. 

Jak poznat, který systém je dobrý?
Je nutné, abyste si při zkoumání plánu položili několik zásadních otázek:
1) Kolik lidí musí průměrný člověk přihlásit, aby začal dostávat příjem?
Čím nižší počet, tím lépe. 
2) Kolik zákazníků musím získat, abych si mohl měsíčně vydělat 4-8.000 Kč mimořádného příjmu? 
Pokud je poměrně snadné pro průměrného člověka dostávat stabilní příjem, bude pro vás stejně snadné rozšiřovat své podnikání.
3) Je zde únosný měsíční povinný obrat (max. do 4.000,- Kč)? Směřuje firma k tomu, abyste ho pokryli vlastní spotřebou? 
Pokud musíte dělat velké zásoby produktů každý měsíc a jste-li nuceni hodně prodávat, není to Síťový marketing, ale síťový prodej.
4) Mohou si lidé pode mnou vydělat více než já? Správný systém to umožňuje!
5) Musím každý měsíc obhajovat dosaženou pozici, nebo mi pozice z minulých měsíců zůstává zachována (třeba za splnění určitých podmínek)?
Pokud musíte začínat každý měsíc od nuly, nikdy do systému nezískáte lídry a nedosáhnete významnějších úspěchů.
6) Motivuje odměňovací plán začínající distributory k výkonům – tedy k trvalé aktivitě?
Motivuje vedoucí sponzory k péči o své lidi? Jsou odměňováni za řídící a vzdělávací práci? Jsou motivováni, aby pomáhali svým lidem k úspěchu?
7) Podporuje kompenzační plán správné chování, nebo umožňuje i nesprávné chování distributorů (podrazy)?
8) Mohu vydělávat peníze, i kdyby se zastavil růst počtu členů v síti?

 • 3. Možnost pákového efektu

Je možné pracovat bez omezení hranicemi?
Zůstane vám váš byznys, i když se přestěhujete do jiného státu?
Můžete expandovat do celého světa a mít příjem 24 hodin denně?

 • 4. Kvalitní systémy

Síťový marketing se někdy označuje jako „lidová franšíza“. Koupit si franšízu znamená dostat do ruky přesný návod (plán), postup práce rozepsaný krok za krokem, jak vybudovat své podnikání. 
Řada společností MLM postrádá systém. Nedělá z vás budovatele vlastního byznysu, ale prodavače. 
Jednoduchý franšízový systém je základem vašeho úspěchu!!!

Má společnost kvalitní franšízový systém?
Má dobré marketingové nástroje?
Má kvalitní školicí a vzdělávací systém?
Má účinný systém, jak vést vaše týmy?
Je všechno školení dostupné ve vašem státě?
Učí vás, jak být dobrým prodavačem, nebo jak být dobrým podnikatelem?

 • 5. Financování

Je společnost bez dluhů, nebo jenom s malým dluhem?
Má dostatečně velký kapitál, aby přežili překážky na cestě? 
Co když se v počátečních letech nebude dařit? Zvládnou to?
Mají kapitál na rozvoj? Zvládnou problematiku růstu při expanzi? 
Mnoho nadějných společností zaniklo díky nedostatku kapitálu...!

B. Jaké je myšlení a integrita vedení společnosti a lídrů, pod kterými budu registrovaný?

a) Kdo je majitelem společnosti? Jací jsou majitelé společnosti? Mají vysoké morální hodnoty? Mají jasně definované poslání? Je poslání zaměřeno na peníze, nebo na pomoc společnosti?
Pouze když jsou majitelé zaměřeni na službu a pomoc lidem, když jsou motivováni láskou k lidem, nedočkáte se podrazů a můžete budovat podnikání na celý život.

b) Jak společnost řeší spory a nesprávné jednání distributorů a svých zaměstnanců?

c) Mají majitelé a tým lídrů zkušenosti s budováním a rozvojem podnikání? Mají zkušenosti s dlouhodobým managementem? Jaké úspěšné podnikání již v minulosti vybudovali?

d) Jsou slova a činy těchto lidí v souladu?

Setkali jsme se s „lídry“, kteří nutili své spolupracovníky jezdit na vzdělávací semináře po celém světě (do USA apod.). Distributoři se tím zadlužili v řádu stovek tisíc korun a nakonec přišli o své byty nebo domy. Jiní „lídři“ nutili distributory nakupovat obrovské množství zboží při registraci se slibem, že distributoři tak získají mnohem lepší pozici a větší odměny. Lidé pak měli plné garáže produktů, které nedokázali prodat a které nakonec prodávali hluboko pod cenou aby jim neprošla expirace.

Pokud narazíte na takové lídry, rychle od nich utíkejte hodně daleko!
Vedení společnosti by mělo takovým lidem okamžitě zrušit členství a spolupráci.

Na závěr ještě jeden poznávací znak - ten nejdůležitější:
V jedné velmi moudré knize řekl jeden učitel, že strom poznáme podle ovoce – dobrý strom plodí dobré ovoce a špatný špatné.
Velmi pozorně se podívejte na distributory dané společnosti (ne na jednoho, ale na všechny!!!). Jaké ovoce nese jejich spolupráce se společností?
Jsou soběstřední? Vychvalují sami sebe? Poškozuje jejich činnost v Síťovém marketingu jejich manželství? Končí jejich školení alkoholovým opojením? Je jejich krédem „užívat si“? 
Nebo činnost v Síťovém marketingu utužuje dobré vztahy, vylepšuje manželství, pomáhá lidem zbavit se nesmělosti, závislostí všeho druhu, lidé nalézají sami sebe a rozvíjejí to nejlepší co v nich je atd.? 
Nedívejte se na jednotlivce (v každé společnosti se najdou dobří i špatní lidé), pozorujte celek! Vždy si dejte otázku: „Je to problém toho jednotlivce, nebo celku“? (Pokud je to problém jednotlivce a on je Vaším lídrem, oznamte to vedení a požádejte o změnu registrace pod jiného lídra.) 
A pamatujte si, že špatný strom nemůže nést dobré ovoce a dobrý strom nemůže nést špatné ovoce. 

Pokud poctivě a pravdivě prozkoumáte společnost, o které uvažujete, vyhnete se možnému zklamání. 
Pokud již v nějaké společnosti pracujete, neváhejte ji objektivně zhodnotit. Buď se utvrdíte, že jste na správné cestě, nebo přestanete utrácet váš život tam, kde to nemá smysl. 

Tomáš Kašpar