Charakter - klíč k úspěchu

Většina lidí si myslí, že k dosažení úspěchu je nutné používat nečestné, nepoctivé a špatné metody - manipulovat s lidmi, krást, podvádět apod. Kolikrát jste slyšeli (nebo sami vyslovili) slova: \"A já blbec byl poctivý!\" ???

Ono není divu, vždyť sdělovací prostředky nás zásobují informacemi o nepoctivých podnikatelích, o bohatých zlodějích, o korupci atd. A řada z nás na vlastní kůži setkání s takovými lidmi i zažila. Kolik jste slyšeli zpráv o poctivých, slušných a úspěšných lidech? Jako kdyby takoví vůbec neexistovali!

Tento názor je však velmi zhoubný a obrací se proti těm, kdo takové myšlenky šíří. My žijeme na planetě, kde platí jeden vesmírný zákon: zákon setby a žně. Je možné tento zákon neuznávat, je možné ho popírat, ale není možné se mu vyhnout - stejně jako můžeme popírat gravitaci, ale když skočíme z věže, nikdy nepoletíme nahoru, ale vždy spadneme dolů.


Pokud jde o úspěch - pravý opak je pravdou.

Zvažte toto:
Nastoupili byste do práce u podvodníka? Já tedy ne! Protože bych si nikdy nebyl jistý výplatou. A kolik zaměstnavatelů uvítá s otevřenou náručí podvodníky? Vždyť by za chvíli o firmu přišli!
Pokud máte našetřené peníze a chcete je rozmnožit - komu je svěříte? Budete chtít, aby to byl člověk ryzího charakteru a s velkými schopnostmi a zkušenostmi, že?
Ano, nečestným způsobem, podvodem a krádeží lze získat i velké peníze a někdy dokonce zbohatnout. Avšak takové \"vítězství\" je PRÁZDNÉ a už vůbec to není úspěch.

Opravdový úspěch totiž znamená:

1. být bohatý, a to nejenom na peníze, ale hlavně na přátele, lásku, čas, zdraví, sebevědomí, zážitky atd., a

2. být šťastný.

Štěstí - to není škodolibá radost, že se mi povedlo někoho napálit, ani uspokojení z ovládání někoho jiného, ani sláva celebrit, ani nějaká extáze.

Opravdové štěstí - to je odměna, která vytryskne jako dar nebes v našem srdci. Je to vedlejší produkt opravdové služby a nesobeckých vztahů.

Může mít zlý, nepoctivý, neslušný a manipulující člověk opravdové přátele, opravdovou lásku, opravdovou úctu a uznání?
Může být takový člověk opravdově šťastný?

Odpověď je NE! On sklízí, co zasévá.

Proto úplně základním kamenem úspěchu je správný charakter!!!
Chcete-li tedy být opravdově úspěšní, musíte se v prvé řadě rozhodnout, jakým člověkem chcete být.

K bohatství vedou 2 cesty - dobrá a špatná.

K úspěšnému životu jenom jedna!!!