Jsou Vánoce.
Uklízíme, zdobíme a chceme to mít doma hezké. K čemu je to dobré?

Krása

Jaký smysl má krása? K čemu je dobrá? Má nějaký smysl?
Ano, má. A mnohem větší, než si většina lidí vůbec uvědomuje. Krása je v našem životě nesmírně důležitá. Vnímat krásu je výsada člověka. Odlišuje ho od zvířat.

Tak jako chleba sytí naše tělo, tak krása sytí naši duši. Krása nám ukazuje vyšší hodnoty života. Krása zjemňuje naše tvrdé srdce stejně, jako správný krém mozoly našich rukou.
Krása zvyšuje citlivost našeho vnímání. Krása nám ukazuje, že jsou na světě vyšší hodnoty, než jenom tělesné potřeby. Správné vnímání krásy nás zbavuje sobectví.

A krása nám ukazuje, že ve vesmíru existuje Někdo, kdo nás má rád. Krása nám nese poselství, že je zde něco, co je potřeba chránit a o co je nutné usilovat a často i bojovat.

Krása nás inspiruje ke vznešeným věcem.
Poslem krásy v našem životě je žena. Žena je vrcholem stvoření. Neexistuje krásnější tvor na naší planetě. Žena má přirozený smysl pro krásu. Každá žena touží být krásná a touží tuto krásu ukazovat světu. Žena je dar krásy pro muže.

Je to žena, která má vliv na muže svou krásou. A nejedná se jenom o krásu těla. Jedná se především o vnitřní krásu. Krásu duše a krásu srdce.

Žena muže inspiruje. To díky kráse ženy muž skládá básně, zpívá písně, tesá sochy, staví krásné domy, překonává sám sebe a dokonce bojuje bitvy a dosahuje vítězství. 

Krása je však také velmi křehká.
Jak málo stačí k tomu, aby zmizela? Abychom ji zničili?
Na krásný květ lze šlápnout. Když ho utrhnete, zvadne.

Jsou lidé, kteří chtějí krásu sobecky jen pro sebe. A tak ten květ hrubě utrhnou. Místo, aby ho nechali na rostlině, kde roste a kde se z něho mohou radovat všichni, utrhnou ho a strčí ho pod kabát. Jenomže květ jim zvadne a uhyne. Naštvaně jdou a urvou další. A tak květů ubývá. Po nějaké době se není z čeho

radovat. Lidská duše začne hladovět a srdce zhrubnou.

Všimněte si, že lidé, kteří nevnímají krásu, vytváří okolo sebe smetiště. Všimněte si, že takoví lidé mají převrácené životní hodnoty, jsou hrubí a často i zlí. A někteří se stávají horšími než zvířata.
Jejich životním stylem je hrubost. Nepoctivost a krádež považují za ctnost. Násilí považují za hrdinství. Krása ženy je pro ně jenom věc, po které lze šlapat a kterou si mohou utrhnout kdykoli, i násilím.
Tito pošetilci jsou nakonec tak slepí, že již nevidí krásu. Stávají se z nich duševní chudáci, potom duševní mrzáci a nakonec v nich umírá všechno dobré.

Pokud člověk přestane vidět krásu, stává se hrubým a tvrdým člověkem. Ztrácí skutečné životní hodnoty a nakonec i pravý smysl života. Může být nesmírně bohatý, pokud jde o majetek. Avšak jeho duše je jen žebrák, je jako bezdomovec, nebo je dokonce mrtvá.   †

Mnoho mužů má pocit, že jeho žena žádnou krásu nemá a netuší, že je to jejich vina, protože její krásu pošlapali a ona již nevěří, že nějakou krásu má. Pamatujte si, že žena vyzařuje jen tolik krásy, kolik jí muž dovolí. Krása ženy je odrazem toho, nakolik krásu muž vnímá. Čím méně krásy muž přijímá, tím méně jí žena odhaluje.

Milé ženy, přineste do svých rodin víc, než jenom uklizený a krásný domov. Přineste především krásu svého srdce a podělte se o krásu své duše. A pamatujte - nejkrásnější dárek, který svému muži můžete dát, je obdiv a projev úcty. Jednejte se svým mužem jako s rytířem - a budete doma rytíře mít.

Milí muži, vnímejte všemi smysly nejenom krásu prostřeného stolu a uklizeného domova, ale především krásu své manželky. Nezapomeňte ocenit její krásu a povzbudit ji, aby na ní pracovala a aby vám ji stále přinášela do života. A váš život se promění, jako když ráno vyjde slunce a noc se změní v den. Jednejte se svojí ženou jako s princeznou - a budete doma princeznu mít.

Neboť co člověk zasévá, to také sklidí.

Přejeme vám Vánoce plné krásy a radosti.

Tomáš a Dáša Kašparovi