Tomáš Baťa – geniální podnikatel a lidumil?

Posuďte sami:

 • 1
  Závěť
  Po nečekané smrti Tomáše Bati v r. 1932 byl nalezen Baťův dokument adresovaný jeho příbuzným. Nicméně jeho koncept a styl ukazují, že byl adresován všem, kteří budou po jeho smrti odpovědni za řízení podniku a zacházení s majetkem, který podnik vytváří. Vedením firmy byl tento dokument označen za jeho morální závěť.

„První podmínkou prospívání našeho závodu je, abyste se nedomnívali, že závod je jen váš, jen pro vás. Náš závod nebyl k tomu účelu vybudován, aby zajistil existenci jen jeho zakladatelům. Byly to vyšší pohnutky, které na nás působily, abychom potlačovali své vášně a choutky, pokud jsme je viděli jako závodu škodlivé.

Nebylo to jednou, co jsme byli odhodláni obětovat své životy ve prospěch závodu a jeden z naší rodiny mu za oběť padl. To se nedělo jen proto, aby se zajistil majetek. V rozvoji našeho závodu jsme spatřovali rozvoj a zajištění blahobytu celého našeho kraje.

Bylo naší chloubou a pohnutkou k další neúmorné práci vidět, že naším závodem přinášíme nový, do té doby nepoznaný blahobyt a vzdělání našeho lidu.

Byla to touha tvořit, poskytnout stále většímu a většímu množství lidí účast na výhodách, které náš závod poskytoval jak zaměstnancům tak zákazníkům. Pokud budete této velké idei sloužit, potud budete ve shodě s přírodními i lidskými zákony. Jakmile ale budete každý myslet sám na sebe, jamile přestanete sloužit svým závodem všem, stanete se zbytečnými a neodvratně padnete.“

 • 2
  Chceš-li vybudovat velký podnik, vybuduj napřed sebe.

V roce 1908 si Baťa koupil svůj první automobil.
V tehdejší Evropě bylo vlastnictví auta privilegiem nejbohatších. Jízda autem po prázdných silnicích dávalo majiteli pocit nadčlověka. Auto v té době dávalo vědomí převahy nad prostorem a časem – a také pocit převahy nad lidmi, kteří auto neměli. Bylo klíčem k mnoha potěšením a požitkům.

Tomáš nové auto zamknul na dva týdny do garáže a celou dobu se na něj ani nepodíval. Rozhodl se, že musí jakékoli pokušení zkrotit a ukáznit, aby auto nesloužilo jeho egu, ale pouze účelu, pro který ho koupil. Tedy pro zvýšení produktivity.


Jednou Baťa požádal čtrnáctiletého Hynka, aby mu přišel v sobotu večer pomoct připravit obuvnická kopyta pro příští týden.
"Já bych chtěl jít večer do divadla," odpověděl Hynek.
"Vyber si, co chceš," řekl na to Baťa.
"Chceš-li jednou být ředitelem, můžeš jít do divadla až připravíš kopyta. Dáš-li přednost divadlu před kopyty, zůstaneš nádeníkem."
Jak to dopadlo?
Z Hynkovy celoživotní práce vyrostly Baťovy koželužny na čtyřech kontinentech.

 • 3
  Výchova k podnikání

Když bylo potřeba začít operativně zásobovat Baťovy prodejny zbožím, Baťa koupil auta a zaměstnal řidiče. Každému židiči pak řekl:
"Jakmile se umoří nákupní cena automobilu, toto auto dostanete do vlastnictví. Přestanete být mým zaměstnancem a budete pro mne dále jezdit jako majitel auta.
Budete dostávat peníze na benzín podle vypočítané spotřeby. Pokud projedete víc, zaplatíte to ze svého. Pokud projedete méně, ušetřené peníze vám zůstanou."

Důsledky:

 • Řidič se k autu choval, jako by bylo jeho.
 • Důsledně celou dobu dbal na to, aby bylo v perfektním stavu.
 • Jezdil s autem tak, aby co nejdéle vydrželo.

Není to geniální?
V jakém stavu jsou dnes služební firemní auta?

 • 4
  Začátek 1. světové války

Po veřejném vyhlášení války se páteří válečné mobilizace stala vládní kontrola všech surovin a rozhodování o jejich přidělování. Veškeré dodávky obuvi byly přiděleny dvěma kartelům s právem monopolu a přednostní právo na suroviny pro jejich výrobu dostaly oni.
V dobách míru byl Baťa nejtvrdším konkurentem rakousko-uherských továrníků, kteří teď řídili kartely. Byl proto posledním ze všech kandidátů, kterému by přidělili suroviny a zakázky.
Okamžitě odejel do Vídně a tam vybojoval na vládě zakázku na 50 000 párů vojenských bot pro nemocnice.

Šlo Baťovi jen o přežití jeho podniku, nebo o přežití občanů Zlína? Odpověď je zde:
Po návratu do Zlína Baťa objednávku rozdělil mezi všechny obuvnické továrny ve Zlíně, kterých v té době bylo pět.

 • 5
  Budování města Zlín

Jeden listopadový den v roce 1922 Baťa pozoroval dělníky, jak se v dešti brodí blátem městských ulic a silnic do továrny, kde byly plochy pokryty asfaltem. Když přišel do své pracovny, na stole mezi pracovními hlášeními byla podrobná zpráva o rozhodnutí obecního úřadu postavit ve Zlíně novou radnici jakožto důstojného sídla pro zvýšení prestiže úřadu. Pro občany pak bylo rozhodnuto postavit nový hostinec.
V knize "Umíráme na objednávku" píšu, že to, co v nás probouzí hněv, máme za úkol na tomto světě vyřešit.

Tomáše se ten den zmocnila zlost. Radní si staví sídlo a pomník a lidé se brodí v ulicích blátem?
Rozhodl se zasáhnout a změnit to. Založil vlastní politickou stranu a pustil se do voleb. Volby se mu podařilo vyhrát a ohlásil: "Teď přestávají řeči a počíná práce."
Během doby, kdy byl starostou obce, vytvořil ze Zlína zahradní město. Vybudoval pod městem rozvodné tunely pro přívody vody, plynu, elektřiny atd. (dodnes je Zlín mimo Prahu jediné město, které něco takového má). Hlavní cesty pokryl asfaltem. Vybudoval cesty pro vozy i pro pěší. Vybudoval vodovod pro celou obec. Postavil plynárnu. Vybudoval školy s dobře placenými učiteli, hřiště a opatrovny pro děti.

Docílil spojení vesnice a města propojením průmyslu a zemědělství

 • 6
  Postoj k hospodáské krizi

"Příčinou krize je morální bída. Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu.
V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.
Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem."