Řešení konfliktů / zlepšení vztahů

\"polarization-1201698_1280\"Až 80 % konfliktů vzniká zákonitě! Příčina?
Naše genové naprogramování,
o kterém nevíme.
Tedy – neporozumění druhé osobě.


Všichni jsme od narození naprogramováni - myslíme a jednáme podle určitých schemat. O tomto naprogramování nevíme. Ve škole se o tom neučí. 

Když potkáme člověka s jiným naprogramováním, než máme my, vzniká konflikt. Zákonitě.

80 % konfliktů tedy můžeme odbourat jenom tím, že porozumíme, jak jsou lidé naprogramováni. My i druzí.

Vzájemné porozumění zlepšuje komunikaci,
lepší komunikace zlepšuje vztahy a
to vše zlepšuje výkon a spokojenost.


Máme vědomosti, dovednosti a nástroje, se kterými jsme schopni určit naprogramování jakéhokoli člověka. Pomůžeme lidem porozumět sobě i druhým, zlepšit komunikaci a tím zlepšit i vztahy a atmosféru v týmu.

Toto platí jak v práci, tak i v rodině, ve škole i 
v jakémkoli jiném kolektivu.