Horká NOVINKA!

Dlouho připravovaná, s důkladnou péčí zpracovaná
a s láskou představená

Nová kniha

Autor: Ph.D. Robert A. Rohm
Počet stran: 176
Formát:  brožovaná
Vydal: Akademie úspěchu
ISBN: 978-80-904529-0-9

 

Klíč ke zdravým vztahům

Víte, že lidé fungují podle určitých vzorců, které v sobě mají od narození naprogramovány?
Znáte je? Učili jste se o nich? Umíte je \"přečíst\"? Ne?
Právě z toho vzníkají konflikty a nedorozumění a rozpadají se vztahy.
Tato kniha ty vzorce odhaluje a staví mosty k lidem okolo vás.

„Jestliže já porozumím tobě a ty porozumíš mně, není nad slunce jasnější, že se náš vztah zlepší?“

Klíčem ke zdravým mezilidským vztahům je porozumění sobě a druhým.
Světově uznávaný odborník na komunikaci a budování a rozvoj vztahů Dr. Robert A. Rohm Ph.D. ve své knize právě toto dělá. Jeho revoluční pochopení lidského chování, vysvětlené s humorem na jednoduchém, dobře srozumitelném a snadno zapamatovatelném modelu, má obrovský dopad na životy lidí po celém světě.

Informace v této knize mají moc změnit váš život - soukromý, profesní i podnikatelský.