Dáša

jednatel
Jako průvodce autentického projevu je “srdcem“ společnosti.

Tomáš

jednatel
Jako lovec faktů a detektiv pravdy je “mozkem“ společnosti.

H2 Europe - náš pohled

Tato stránka je určena pouze pro zájemce o pomáhání druhým lidem s pomocí molekulárního vodíku. 

Během psaní mé druhé knihy jsme objevili sílu využití molekulárního vodíku. Zjistili jsme, že tento produkt v sobě ukrývá obrovský potenciál k pomáhání lidem - a to jak po stránce zdraví, tak po stránce ekonomické. Po dlouhém váhání jsme se rozhodli tento potenciál využít. 

V poslední době jsme se však všichni stali svědky podivných událostí okolo společnosti H2 Europe, která molekulární vodík distribuovala. Nás tyto události překvapily těsně před odjezdem na dovolenou a svou závažností nám ji dost silně narušily. Nyní jsme zpět a pečlivě jsme s Dášou celou situaci analyzovali. Víme, že většina z Vás je zmatena, neví, co si má myslet a nerozumí, co se stalo. My máme výhodu, že jsme přímo u zdroje informací. Dovolte nám seznámit Vás s tím, co jsme zjistili a k čemu jsme dospěli. 

Nejprve Vám objasníme celou situaci a potom Vám navrhneme řešení situace a ukážeme možné cesty jak dál. 

K lepšímu pochopení pravdy mi dovolte krátké zamyšlení úvodem.

Když jsem Vás s Dášou pozval ke spolupráci a Vy jste se přihlásili, že chcete pomáhat lidem, bylo naším cílem vybudovat podnikání dobré pro lidi. Tím myslíme podnikání, které si váží lidí, kde jsou lidé na prvním místě, kde jsou potřeby lidí na prvním místě, podnikání založené na dobrých vztazích, podnikání, které lidem pomáhá k lepšímu životu. 

K vybudování takového podnikání je potřebný tým lidí, kteří mají integritu. Co je to integrita? 

Viděli jste někdy dřevěný sud? Dřevěné sudy se vyrábějí z prken. Co ty prkna drží pohromadě? Ano, jsou to obruče, které ta prkna stáhnou k sobě tak pevně, že do sudu můžete nalít víno a ani pod tlakem kvašení z nich to víno nevyteče. Pokud byste však obruče odstranili, sebelepší sud by se rozpadl opět na prkýnka. 

Integrita je jako obruče na sudu. Bez ní se všechno rozpadá a hroutí. 

Integrita se skládá ze dvou součástí. 

1. Morálka.

Co je to morálka? Morálka znamená nedělat špatné věci

To je dobré, avšak – stačí to? Ne, nestačí. Proč? Protože to je pasivita. Být jenom morální znamená, že když půjdu s někým z Vás po ulici a najednou Vás napadne nějaký gauner a začne Vás mlátit – já se k němu nepřidám. Jenom odstoupím stranou a počkám, až to skončí… Jsem morální – nedělám špatné věci. Jak se budete se mnou cítit? 

Proto být morální samo o sobě nestačí. Je nutné, aby zde byla i druhá složka, a tou je:

2. Charakter.

Charakter znamená DĚLAT správné věci

To znamená, že když Vás gauner na ulici napadne, já Vám přispěchám na pomoc. Riskuji, že dostanu nakládačku, ale udělám to, co je správné. Bez ohledu na důsledky. 

Každý vztah je postaven na důvěře. A abych mohl druhému důvěřovat, musím v tomto vztahu cítit bezpečí
Integrita je to, co ve vztahu bezpečí vytváří. Integrita znamená, že se mohu na druhého spolehnout.
Integritu nelze předstírat.

Jak zjistím, že ten druhý má integritu? Že mám já integritu? Existuje nějaké „měřítko integrity“? Ano, existuje. 

Tím měřítkem nemohu být já, ani ty, ani žádný jiný člověk. Proč?
Protože přirozeným sklonem každého člověka je prosadit SEBE a touha OVLÁDAT druhé. 

Kdo určí, co je a co není správné? Já? Ty? On? To nefunguje díky našemu sobectví. Protože co je dobré pro mne, nemusí být dobré pro tebe – a obráceně. 
Proto potřebujeme měřítko, které přesahuje naše sobectví!
Může být jenom jeden standart: Je to dobré pro tebe i pro mne i pro všechny okolo!

A nyní Vás prosím, abyste se na další informace dívali skrze brýle podnikání, které je dobré pro lidi a skrze myšlenku integrity. 

Podnikání s molekulárním vodíkem je naše podnikání – tím myslíme podnikání všech distributorů. My ani Vy nejste zaměstnanci H2 Europe. Všichni jsme nezávislí a toto podnikání jsme budovali společně jako rovnocenní partneři. Patří nám. 

Pan Radim Kutnohorský byl původně také distributor. Byl jedním z nás. Vedení H2 Europe mu bylo svěřeno. On tuto firmu nezaložil, nebyl to jeho podnikatelský nápad. Žádným způsobem se nezasloužil o to, aby měl na tuto pozici nárok. Byl však v určité době jeden z nejúspěšnějších distributorů, a tak mu byla svěřena důvěra nás všech, aby dočasně – než se vyřídí některé potřebné úřední formality – oficiálně vedl společnost H2 Europe. 

Důkazem je, že doména www.h2europe.com nepatří společnosti H2 Europe a nepatří jí ani žádná doména se spojením „molekulární vodík“ (např. www.molekularnivodik.cz). Kdyby tuto společnost zakládal Radim Kutnohorský, doména by patřila společnosti H2 Europe nebo jemu osobně. 

H2 Europe byla založena pouze jako „obslužná“ firma, která měla zajišťovat pro nás, distributory, zázemí – rozesílání zboží podle našich objednávek, rozesílání provizí, obsluhování internetového systému, jednání s úřady atd.

Letos v létě vyšlo najevo, že pan Kutnohorský pojal úmysl celé podnikání a celou firmu H2 Europe si natrvalo přivlastnit. Opakovaně nám popřel existenci dohody, že vede společnost H2 Europe jenom dočasně. Přestal naslouchat radám a začal si přivlastňovat právo rozhodovat o všem sám. 

V Kanadě se pokusil seznámit s výrobcem tablet molekulárního vodíku a navázat výrobce na sebe. 
Zde je další důkaz, že H2 Europe není jeho podnikání – dodávky produktu byly dojednány někým jiným a H2 Europe byla pouze příjemce zásilek. 

Pan Kutnohorský si přivlastnil také internetový registrační a odměňovací systém a osobuje si právo rozhodovat o našich registracích. Důkazem je, že již nějaké distributory ze systému vyhodil – a to bez toho, aby se poradil s ostatními lídry a dokonce aniž by nám to oznámil. 

Všechny další věci, které se staly a o kterých jste z různých stran slyšeli různé věci, jsou pouze důsledkem toho, že si pan Kutnohorský přivlastnil celé podnikání. 

Četná obvinění pan Kutnohorský popřel a argumentoval tím, že na všechno jsou důkazy, na všechno jsou doklady a že vše je možné kdykoli dokázat. Že nám může kdykoli tyto doklady předložit. Požádali jsme ho tedy, aby nám poskytl důkazy a dovolil nám nahlédnout do účetnictví společnosti. Zůstal jako opařený a odpověděl nám, že na to nemáme právo.
My tvrdíme, že kdo je poctivý a čestný, nemá co skrývat. 

Svými slovy, chováním i jednáním nám nakonec sám pan Kutnohorský podal důkazy o tom, že nám všem nemluví pravdu. 

Dodatečně jsme se také dozvěděli o tom, jak se stavěl k člověku, který ho do podnikání s vodíkem přivedl a který byl dříve jeho sponzor. Ve chvíli, kdy se stal ředitelem H2 Europe, přeregistroval svého sponzora pod sebe. 

Jenomže v žádném poctivém síťovém marketingu na světě nesmí být zaměstnanec firmy zároveň distributorem - z důvodu možného zneužití svých pravomocí. 

Pan Kutnohorský nemá integritu a není možné mu více důvěřovat. Nejde mu o lidi, ale o sebe. Stal se obětí nafoukanosti – po dosazení do pozice ředitele začal věřit ve svoji vlastní velikost. Stal se plný sám sebe, pohltil ho pocit důležitosti a nenahraditelnosti. A stal se obětí nenasytnosti – začal si nárokovat něco, co si nezasloužil, co mu nepatřilo a nepatří. 

Kdo s ním bude dál spolupracovat si nikdy nemůže být jistý, kdy se panu Kuntohorskému znelíbí a kdy ho odřízne od vybudovaného byznysu. 

Z toho důvodu já s mojí ženou Dášou a další lídři rušíme naši spolupráci s Radimem Kutnohorským a odcházíme od něj. 

Nebudeme mu žádným způsobem odplácet jeho zradu, dokoce jsme mu to již odpustili. On si nyní ponese sám velmi tvrdě následky svého jednání. Potrestal sám sebe dost. Mohl být uznávaný, vážený, lidé ho mohli milovat a mohl se „topit v penězích“. Mohl mít víc, než si vůbec umí představit, a nestačilo mu to. Nyní nebude mít nic. Čeká ho bankrot a veliká ostuda. 

Zásadní otázka tedy je: CO BUDE DÁL?

Prohlásil jsem, že budu zárukou toho, že se taková situace již nebude opakovat. Přestože pan Kutnohorský svým jednáním pošpinil moje jméno a udělal ze mne lháře, já si za svým slovem stojím. 

Sešli jsme se s ostatními lídry a připravili jsme toto řešení:

Vytvoříme nezávislou asociaci distributorů. 

1. Tato asociace bude patřit přímo distributorům. 
Žádná firma, žádný majitel firmy, žádný jednotlivec už nikdy nebude moci nikoho svévolně vyhodit, nebude moci nikoho odříznout od provizí, nebude moci nikomu bránit v postupu v kariéře apod. 

2. Marketingový, registrační a odměňovací systém bude patřit asociaci – tedy přímo distributorům. 
Nikdo ho nebude moci ukrást. Nikdo nebude moci změnit podmínky k horšímu pro distributory. 

3. Asociace bude navázána na dodavatele produktů pouze smluvně. 
Pokud jeden dodavatel selže (jako nyní pan Kuntohorský), neohrozí to další fungování podnikání – produktově ani eticky nebo vztahově. Prostě jenom najdeme jiného dodavatele. 

Toto bude něco unikátního. Takto nefunguje žádná společnost síťového marketingu na světě, kromě jedné jediné společnosti (a ta patří díky tomu mezi nejúspěšnější). 

Jsme přesvědčeni, že díky tomuto se k nám začne přidávat mnoho zklamaných lidí z jiných systémů MLM, kteří zažili něco podobného, čeho jsme nyní svědky v H2 Europe. 

V této chvíli nevíme, kolik času zabere příprava a realizace tohoto řešení. 
A protože lidé nechtějí a nemohou zůstat bez produktů, obrátili jsme se na člověka, který molekulární vodík do Evropy přinesl a dohodli jsme se s ním, že dočasně budeme molekulární vodík distribuovat pomocí affiliate systému. Co to znamená?
Affiliate prodej znamená „přidružený prodej“. 
Zřídíme dočasně e-shop, kde budete moci produkty nakupovat. Tam se zaregistrujete jako affiliate partner. Získáte unikátní referenční (doporučující) link a ten můžete poslat lidem, kteří mají zájem o produkt, nebo těm, komu ho chcete doporučit. Při kliknutí na tento link budou lidé přesměrováni přímo k nákupu produktů a budou moci hned jednoduše nakoupit. 
A z každého takto uskutečněného prodeje Vám přijde provize. A to opakovaně, z každého nákupu toho jednoho zákazníka po neomezeně dlouhou dobu. 
Upozorňujeme, že toto není obvyklé. Firmy, které provozují affiliate programy, vyplácejí odměnu jenom jednou nebo pouze po stanovenou omezenou dobu (1-3 měsíce). 
My budeme vyplácet neomezeně, a to do doby, než se vše opět překlopí do systému referenčního marketingu. V tom budeme naprosto unikátní. 
Navíc ty odměny budou do dvou nebo tří úrovní. To ještě upřesníme. 

Affiliate systém bude připravený cca za 4 týdny a pak dostanete přesné instrukce. 
Do té doby se obracejte s objednávkami na své dosavadní lídry – distributory, kteří vás do H2 Europe přivedli (nebo jejich sponzory). 

Je nyní na Vás, jak se rozhodnete. 
- Můžete zůstat s panek Kutnohorským - přes jeho sliby však nebudete mít již vodík. 
- Můžete skončit. To nám bude líto, ale máte na to právo. Také nás to v prvé chvíli napadlo, avšak když jsme si znovu uvědomili, jak úžasný produkt máme v rukách a jak obrovský je projekt molekulárního vodíku, rozhodli jsme se vybudovat to znovu. 
- Můžete zůstat a pokračovat s námi. A můžete být součástí něčeho opravdu velikého. 
V tom případě čekejte na další informace. 

V posledním případě doporučujeme, abyste si ze systému H2 Europe ihned stáhli celou svoji strukturu spolupracovníků i zákazníků - kontakty, kdo je pod kým zaregistrován atd. - dříve, než Vám Radim Kutnohorský vypne přístup. 

Děkujeme, že jste vydrželi číst až do konce. Děkujeme za vloženou důvěru. Jste skvělí lidé. Máme Vás rádi. 

S úctou

Tomáš Kašpar
lovec faktů a detektiv pravdy

a Dáša Kašparová 
průvodce autentického projevu