Nová kniha Tomáše Kašpara s podpisem autora

Jsem srozuměný s tím, že objednanou knihu dostanu až po jejím vytištění, tedy v Září 2018.