Blahopřejeme
k Vašemu výběru.

Doklad Vám byl odeslán do e-mailu.

Zboží Vám odešleme ihned po jeho uhrazení.
S úctou

Dáša a Tomáš